Hlavní nabídka

Zdravý mozek, report prof. Giovannoni

Mezinárodní skupina neurologů vedená profesorem Gavinem Giovannonim publikovala důležitý report, který vytyčuje shodný přístup pro zlepšení diagnózy, chování a přístup při péči o pacienty s roztroušenou sklerózou (RS). Přes 50 globálních organizací schválilo doporučení uvedená v reportu včetně Multiple Sclerosis International Federation, Multiple Sclerosis Trust ve Velké Británii. Multiple Sclerosis Society of America a Multiple Sclerosis Societies pro Velkou Británii, Austrálii a Nový Zéland.

Doporučení uvedená v reportu jsou také schválena organizací Overcoming Multiple Sclerosis (OMS), je na ně odkazováno na charitativní webové stránce a jsou sdílena s aktivní globální skupinou podporovatelů. Vize OMS je v zásadní shodě s mnoha pozorováními a doporučeními uvedenými v reportu, které obhajují včasnou intervenci a poskytují důkazy ve prospěch včasné terapeutické strategie zachovat funkční stav mozku a míchy, a tak potažmo funkčnosti lidí s RS.

Nezávislá a globální skupina vedoucích zdravotních profesionálů vyvinula iniciativu, která volá po změně přístupu při kontaktu s lidmi s RS, která obhajuje léčebný přístup, který se zaměřuje na minimalizaci postupu nemoci a současně na maximální prodloužení funkčnosti „zdravého“ mozku.

Report shrnuje důkazy a shodné nálezy ze strukturovaných diskusí světových autorských skupin, všechny se zkušenostmi a odborností v oblasti RS.

Krátce shrnuto, tento report

Report se zaměřuje na přijetí terapeutické strategie založené na včasné intervenci a snaží se přesvědčit cílovou skupinu, že tento přístup bude snižovat počet osobních, sociálních a ekonomických výzev pacientů s RS. Je předložena vize, že doporučení v tomto reportu budou široce využívána těmi, kteří zasvětili svou práci vytváření lepší budoucnosti lidí s RS a jejich rodin.

OMS vzdělává, podporuje a posiluje lidi s RS rozpracovaným životním stylem, podloženým důkazy, a volbou medikace pro zlepšení zdraví. OMS propaguje 7-krokový ozdravný program, který na základě důkazů a přísně vědecky vedeného výzkumu zabraňuje rozvoji nemoci.

Gary McMahon, CEO organizace OMS, tuto událost komentuje:
„Report poskytuje některá důležitá doporučení, za kterými plně stojíme a rádi je dále šíříme v naší společnosti. Je důležité, že my a všichni další odpovědní představitelé spolupracujeme na zvýšení povědomí o důležitosti včasné diagnózy, léčbě a také změnách životního stylu, a tak poskytujeme naději a světlejší budoucnost pro lidi s RS. Můžeme ovlivnit výstupy v cestě za společným cílem – vyšší možný standard péče. OMS věří, že je zde takto další příležitost podpořit včasnou adaptaci změny životního stylu a více asertivní lékařskou strategii“.

Report, který má 84 stránek, je koncipován pro širokou čtenářskou obec a měl by být srozumitelný širokému spektru čtenářů. Doporučení byla obsáhle prezentována na mezinárodních vědeckých akcích. Doporučení jsou zaměřena na zdravotní profesionály, kteří pracují s lidmi s RS, jsou určeny lidem s RS a dalším vlivným lidem a organizacím.

Zdroj: https://overcomingms.org/overcoming-ms-endorses-policy-initiative-brain-health-time-matters-in-multiple-sclerosis/?fbclid=IwAR1JF6qV8NxZDqQBd10FGxcgkpzgpo_TpPRRVJbMJPECYFSB85k5m_jhNnI