Hlavní nabídka

Záštity

JUDr. Bohumil Šimek

Hejtman Jihomoravského kraje


Ing. Petr Vokřál

Primátor statutárního města Brna


prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.

Zástupce přednosty LFUP, vedoucí Centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc


MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA

Poslanec Parlamentu České republiky